"Učinite da vaša Imovina radi za Vas"

#digitalna platforma za upravljanje jamstvima i reklamacijama

Što su garancije.net

Koliko puta ste bili u situaciji da vam se pokvario uređaj a niste mogli pronaći garanciju

garancije.net su jedinstven alat koji vodi evidenciju vaših uređaja i imovine koje imaju jamstveni period i potrebu za održavanjem.

Omogućava vam da se riješite papiranate dokumentacije i on line vodite evidenciju imovine, prijavljujete kvarove i pratite potrebu za održavanjem.

Slika vrijedi 1000 riječi, a tek video!

U kojem smjeru razvijamo platformu

Štedi vrijeme

elektronska evidencija imovine na jednom mjestu

Obavijesti

o statusu popravka, isteku jamstva, zamjeni staro za novo...

Procesi

automatiziran proces rješavanja kvarova, servisa, održavanja

Grupe

uključite članove obitelji (baku, strica) ili zaposlenike ako ste tvrtka

Prijave

online prijavite kvar uređaja, pošaljite sliku ili video

Dokumentacija

bez papira, digitalno potpisana dokumentacija (račun, jamstveni list)

Kontakt

liste od potencijalnih servisera, prodavatelja, dostave...

Održavanje

pratite cikluse održavanja opreme (automobila, bojlera, računala, klime..)

Kako to trenutno rade garancije.net

Slikajte ili prenesite na Vašu mobilnu aplikaciju račun, jamstveni list i upute za uređaj.

Kako će raditi u budućnosti

Skeniranjem koda prilikom kupovine digitalni račun, jamstveni list i upute za uređaj se automatski spremaju na mobilni uređaj

Odaberite ulogu

Kupci

Ako ste kupac sigurno želite elektronsku evidenciju računa i jamstvenih listova za vaše uređaje. U slučaju problema potrebna vam je online komunikacija s servisom i proizvođačem!

Tvrtke

Bilo da ste u ulozi prodavača, servisera ili proizvođača imate dva cilja. Zadovoljnog kupca i optimizirano poslovanje. Garancije.net vam omogućuju oboje.

Saznajte više

Svjedočanstva korisnika

Pišite nam